Αυτόνομο Σχήμα Φυσικού Α.Π.Θ.

(Persona Non Grata)